Cursos disponibles

L'assignatura de Circuits i Sistemes Lineals fa una introducció bàsica al comportament temporal i freqüencial dels sistemes dinàmics lineals a través de l'anàlisi i el disseny de circuits electrònics senzills.

Repositori de documents, deslligats d'una assignatura concreta.